Cork Local Studies Digital Archive

Browse Exhibits (8 total)

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/b11fe39f070210f72153c41f77b8fee9.jpg

  Bandon

  There is a variety of material on the town of Bandon on the Local Studies Digital Library. From railway material to Bandon Town Concil Minutes to photographs from the Lawrence Collection. Included here is just a sample. 

  Droichead na Bandan
  Tá ábhar éagsúil maidir le Baile Dhroichead na Bandan i Leabharlann Dhigiteach Staidéar Áitiúil; ó ábhar maidir le hiarnróid go Miontuairiscí Chomhairle Baile Dhroichead na Bandan go grianghraif ó Bhailiúchán Lawrence. Sampla beag anseo.  Iarnróid Dhroichead na Bandan (Contae Chorcaí), Droichead na Bandan (Contae Chorcaí), Comhairle Baile Dhroichead na Bandan (Contae Chorcaí)

   

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/7e6eccec6bbb1961378c812c6ba44a1d.pdf

  1917

  The following is a narrative of political events of 1917 and their implications. Relevant digitised material is displayed alongside. 

  • Seo a leanas scéal ar imeachtaí polaitiúla 1917 agus a n-impleachtaí. Taispeántar ábhar digitithe ábhartha taobh le taobh.

   Fíníneachas, Éire 1917, Náisiúnachas Éireannach, Sinn Féin

   

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/612e75d1290c74bfc5993c955c76af8d.pdf

  1918

  The following is a narrative of political events of 1918, covering issues such as the rise of Sinn Fein and the 1918 general election, with accompanying digitised material. 

  Seo a leanas scéal ar imeachtaí polaitiúla 1918, a chuimsíonn saincheisteanna ar nós éirí Shinn Féin agus olltoghchán 1918, le hábhar digitithe a ghabhann leis.

   

  Éire 1918, Náisiúnachas Éireannach, Sinn Féin, Rialtas Dúchais

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/847fb38a989a2657ccc33bab83c5d0fe.pdf

  1919

  The following is a narrative of the political issues of 1919, covering the first meeting of Dáil Éireann and the early events of the War of Independence, with accompanying digitised material. 

  Seo a leanas scéal ar shaincheisteanna polaitiúla 1919, a chlúdaíonn cruinniú na Chéad Dála agus imeachtaí luatha Chogadh na Saoirse, le hábhar digitithe a ghabhann leis.

  Éire 1919, Náisiúnachas Éireannach, Cogadh na Saoirse (Éire)

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/50cc136ee0eb57033f8c6d16db498e25.pdf

  1920

  The following is a narrative of the turbulent political and social events of 1920, covering issues such as the arrival of the Black and Tans and Auxiliaries to Ireland, the deaths of Tomás Mac Curtain and Terence Mac Swiney and the development of Irish parliamentary politics.

  Seo a leanas scéal ar imeachtaí achrannach polaitiúla agus sóisialta 1920, a chlúdaíonn saincheisteanna cosúil le teacht na nDúchrónach agus na gCúntóirí go hÉirinn, básanna Tomás Mac Curtáin agus Toirdhealbhach Mac Suibhne agus forbairt pholaitíocht pharlaiminteach na hÉireann.

  Éire 1920, fórsaí na Breataine, Tomás Mac Curtáin, Toirdhealbhach Mac Suibhne

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/eea041a5af8331c6a8e9f4a91229e60b.pdf

  1921

  The following is a narrative of the key political events of 1921 during the tumultuous final year of the War of Independence and the path to the signing of the Anglo-Irish Treaty.

  Seo a leanas scéal faoi phríomhimeachtaí polaitiúla 1921 le linn na bliana deiridh achrannach de Chogadh na Saoirse agus an bealach chun an Conradh Angla-Éireannach a shíniú.

  Éire 1921, Náisiúnaí Éireannach, An Conradh Angla-Éireannach

   

 • https://www.corkdigitalarchive.ie/files/original/a7974e8fa3e28ca6eb85d560ab985daf.png

  1922

  The following is a narrative of the tumultuous events of 1922, relating to the signing of the Anglo-Irish Treaty and the outbreak of Civil War in Ireland.

  Seo a leanas faisnéis ar imeachtaí clampracha a bhaineann le síniú an Chonartha Angla-Éireanneach agus le briseadh amach an Chogaidh Shibhialta in Éirinn'

   

 • 1923

  The following is a narrative of the historic events of 1923 and the foundation of the State.

  Seo a leanas faisnéis ar imeachtaí stairiúla sa bhliain 1923 agus an banú an Stáit.