Cork Local Studies Digital Archive

1922

The following is a narrative of the tumultuous events of 1922, relating to the signing of the Anglo-Irish Treaty and the outbreak of Civil War in Ireland.

Seo a leanas faisnéis ar imeachtaí clampracha a bhaineann le síniú an Chonartha Angla-Éireanneach agus le briseadh amach an Chogaidh Shibhialta in Éirinn'

 

Credits

Compiled by the Local Studies Library/ Creidiúintí: Tiomsaithe ag an Leabharlann Staidéar Áitiúil