Cork Local Studies Digital Archive

1920

The following is a narrative of the turbulent political and social events of 1920, covering issues such as the arrival of the Black and Tans and Auxiliaries to Ireland, the deaths of Tomás Mac Curtain and Terence Mac Swiney and the development of Irish parliamentary politics.

Seo a leanas scéal ar imeachtaí achrannach polaitiúla agus sóisialta 1920, a chlúdaíonn saincheisteanna cosúil le teacht na nDúchrónach agus na gCúntóirí go hÉirinn, básanna Tomás Mac Curtáin agus Toirdhealbhach Mac Suibhne agus forbairt pholaitíocht pharlaiminteach na hÉireann.

Éire 1920, fórsaí na Breataine, Tomás Mac Curtáin, Toirdhealbhach Mac Suibhne

Credits

Compiled by the Local Studies Library /Creidiúintí: Tiomsaithe ag an Leabharlann Staidéar Áitiúil