Cork Local Studies Digital Archive

1919

The following is a narrative of the political issues of 1919, covering the first meeting of Dáil Éireann and the early events of the War of Independence, with accompanying digitised material. 

Seo a leanas scéal ar shaincheisteanna polaitiúla 1919, a chlúdaíonn cruinniú na Chéad Dála agus imeachtaí luatha Chogadh na Saoirse, le hábhar digitithe a ghabhann leis.

Éire 1919, Náisiúnachas Éireannach, Cogadh na Saoirse (Éire)

Credits

Compiled by theLocal Studies Library/ Creidiúintí: Tiomsaithe ag an Leabharlann Staidéar Áitiúil