Cork Local Studies Digital Archive

1918

The following is a narrative of political events of 1918, covering issues such as the rise of Sinn Fein and the 1918 general election, with accompanying digitised material. 

Seo a leanas scéal ar imeachtaí polaitiúla 1918, a chuimsíonn saincheisteanna ar nós éirí Shinn Féin agus olltoghchán 1918, le hábhar digitithe a ghabhann leis.

 

Éire 1918, Náisiúnachas Éireannach, Sinn Féin, Rialtas Dúchais

Credits

Compiled by the Local Studies Library /Creidiúintí: Tiomsaithe ag an Leabharlann Staidéar Áitiúil